Неделя 28, Май 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 57
 
41%
По-добре оборудвани класни стаи: 6
 
4%
Нови кабинети по учебните предмети: 6
 
4%
Нищо не трябва да се променя: 4
 
3%
Използване на технологии в час: 67
 
48%
Общо гласували: 140