Понеделник 20, Ноември 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 210
 
41%
По-добре оборудвани класни стаи: 45
 
9%
Нови кабинети по учебните предмети: 18
 
4%
Нищо не трябва да се променя: 12
 
2%
Използване на технологии в час: 223
 
44%
Общо гласували: 508