Сряда 26, Април 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 41
 
43%
По-добре оборудвани класни стаи: 5
 
5%
Нови кабинети по учебните предмети: 5
 
5%
Нищо не трябва да се променя: 2
 
2%
Използване на технологии в час: 42
 
44%
Общо гласували: 95