Неделя 22, Октомври 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 178
 
40%
По-добре оборудвани класни стаи: 39
 
9%
Нови кабинети по учебните предмети: 17
 
4%
Нищо не трябва да се променя: 10
 
2%
Използване на технологии в час: 201
 
45%
Общо гласували: 445