Понеделник 23, Април 2018г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 331
 
46%
По-добре оборудвани класни стаи: 64
 
9%
Нови кабинети по учебните предмети: 30
 
4%
Нищо не трябва да се променя: 16
 
2%
Използване на технологии в час: 272
 
38%
Общо гласували: 713