Четвъртък 18, Януари 2018г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 237
 
42%
По-добре оборудвани класни стаи: 52
 
9%
Нови кабинети по учебните предмети: 20
 
4%
Нищо не трябва да се променя: 13
 
2%
Използване на технологии в час: 244
 
43%
Общо гласували: 566