Четвъртък 23, Март 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 15
 
39%
По-добре оборудвани класни стаи: 3
 
8%
Нови кабинети по учебните предмети: 2
 
5%
Нищо не трябва да се променя: 1
 
3%
Използване на технологии в час: 17
 
45%
Общо гласували: 38