Понеделник 24, Юли 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 95
 
44%
По-добре оборудвани класни стаи: 10
 
5%
Нови кабинети по учебните предмети: 12
 
6%
Нищо не трябва да се променя: 7
 
3%
Използване на технологии в час: 92
 
43%
Общо гласували: 216