Понеделник 25, Септември 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Какво искате да се промени в училище?
Начина на преподаване
По-добре оборудвани класни стаи
Нови кабинети по учебните предмети
Нищо не трябва да се променя
Използване на технологии в час
Начина на преподаване: 148
 
40%
По-добре оборудвани класни стаи: 30
 
8%
Нови кабинети по учебните предмети: 15
 
4%
Нищо не трябва да се променя: 9
 
2%
Използване на технологии в час: 172
 
46%
Общо гласували: 374