Понеделник 06, Април 2020г.

Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково за учебната 2018/2019 г.

Годишен план на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за учебната 2018/2019 г.

Мерки за подобряване на качеството на образование в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково през учебната 2018/2019 г.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г НА ЕГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. НА ЕГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Правилник за дейността на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково през учебната 2018/2019 г.

План за приходите и разходите в бюджета на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково

Стратегия за развитие на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково (актуализирана)