Четвъртък 22, Март 2018г.

Уважаеми родители,

На 30.11.2017 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителско-учителска среща по следния дневен ред:

1. Запознаване с промените в Правилника за дейността на институцията.

2. Запознаване с показателите, критериите, инструментите и дейностите за самооценяването на институцията.

3. Запознаване с начина за регистрация и с функциите на електронния дневник.

4. Текущ успех на учениците.

5. Предстоящи задачи.

 

От ръководството

 

Сподели: