Неделя 15, Септември 2019г.

 

На 04.10.2018 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителско-учителска среща за учениците от ІХ и Х клас.

Родителско-учителската среща за учениците от ХІ и ХІІ клас ще се проведе на 11.10.2018 г. от 18:00 ч.

Сподели: