Четвъртък 22, Март 2018г.

Информация за графика на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково

 

През учебната 2017/2018 г. в ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково ще се осъществи прием на 182 ученици в осми клас , както следва:

Две паралелки с първи чужд език немски и втори чужд език - английски - 52 ученици.

Една паралелка с първи чужд език английски и втори чужд език – немски – 26 ученици, от които 10 момчета и 16 момичета.

Една паралелка с първи чужд език английски и втори чужд език – руски - 26 ученици, от които 10 момчета и 16 момичета.

Една паралелка с първи чужд език английски и втори чужд език – френски - 26 ученици, от които 10 момчета и 16 момичета.

Една паралелка с първи чужд език английски и втори чужд език – испански - 26 ученици, от които 10 момчета и 16 момичета.

Една паралелка с първи чужд език испански и втори чужд език – английски - 26 ученици.

 

Комисията за прием на документите и за записване на учениците в осми клас в ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково ще работи при следния график:

1. Приемане на документи и записване на приетите ученици след първи етап на класиране (28.06.2017 – 30.06.2017 г.)

Първа смяна: 08:00 ч. – 12:30 ч.

Втора смяна: 12:00 ч. – 16:30 ч.

2. Приемане на документи и записване на приетите ученици след втори етап на класиране (05.07.2017 – 07.07.2017 г.)

Първа смяна: 08:00 ч. – 12:30 ч.

Втора смяна: 12:00 ч. – 16:30 ч.

3. Приемане на документи и записване на приетите ученици след трети етап на класиране (18.07.2017 – 19.07.2017 г.)

Първа смяна: 08:00 ч. – 12:30 ч.

Втора смяна: 12:00 ч. – 16:30 ч.

При записване родителите на класираните ученици трябва да представят оригинала на свидетелството за завършена основна степен на образование.

Сподели: