Петък 15, Декември 2017г.

План - прием за учебната 2017/2018 година

 В ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" учениците интензивно изучават два чужди езика и достигат високо ниво на езикова компетентност според европейските езикови стандарти - ниво С1 по първи чужд език и ниво В2 по втори чужд език.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ
УЧЕНИЦИ
 Немски език - I чужд език
 Английски език - II чужд език
2 52
 Английски език - I чужд език
 Немски език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Английски език - I чужд език
 Френски език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Английски език - I чужд език
 Руски език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Английски език - I чужд език
 Испански език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Испански език - I чужд език
 Английски език - II чужд език
1 26
ОБЩО:  7 182

 

Балообразуващи предмети:

1. Български език и литература
2. Математика

Формиране на бал:
- Удвоената оценка от НВО по български език и литература
- Удвоената оценка от НВО по математика   
- Оценката от свидетелството за основна степен на образование по български език и литература
- Оценката от свидетелството за основна степен на образование по математика

 

Актуална информация можете да намерите в брошурата.

Сподели: