Събота 20, Април 2019г.

График на дейностите за прием и записване на ученици в VІІІ клас в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за учебната 2018/2019 г.

 

Вид дейност

Срок

Отговорник за дейността

1

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018 г. вкл.

РУО

2

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07 - 06.07.2018 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

3

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 12.07.2018 г. вкл.

РУО

4

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13.07, 16.07 и 17.07.2018 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

5

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2018 г.

РУО

6

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

РУО

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26.07.2018 г. вкл.

РУО

8

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07 и 30.07.2018 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2018 г. 

РУО

10

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

до 11.09.2018 г. вкл.

От 09:00 ч. до 16:00 ч.

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

11

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2018 г. вкл.

РУО

 

Сподели: