Събота 20, Април 2019г.

Записването на ученици на първи етап на класиране на държавния план-прием или подаването на заявления за второ класиране в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково започва на 04.07.2018 г. и продължава до 06.07.2018 г. включително.

Комисията ще работи на втория етаж в стая 207. 

Работно време на комисията:

От 08:00 ч. – 16:30 ч.

При записването учениците носят оригинал на свидетелството за завършена основна степен на образование.

Учениците се записват лично в присъствието на родител.

 

Сподели: