Сряда 18, Юли 2018г.

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение

11. клас, профил английски с испански език:

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Начален час на изпита

Времетраене

Място на провеждане

1.

Български език и литература

11.12.2017

14:00 ч.

3 часа

Стая 207

2.

Математика ЗП

13.12.2017

14:30 ч.

3 часа

Стая 207

3.

Биология и здравно образование

15.12.2017

14:00 ч.

3 часа

Стая 207

4.

Физика и астрономия

18.12.2017

14:00 ч.

3 часа

Стая 207

5.

Английски език

20.12.2017

14:30 ч.

3 часа за писмената част

Стая 207

6.

Философия

21.12.2017

14:00 ч.

3 часа

Стая 108

7.

Физическо възпитание и спорт

22.12.2017

14:30 ч.

По преценка на комисията

Физкултурен салон

8.

История  и цивилизация

03.01.2018

14:30 ч.

3 часа

Стая 207

9.

География и икономика

04.01.2018

14:00 ч.

3 часа

Стая 108

10.

Испански език

05.01.2018

14:00 ч.

3 часа за писмената част

Стая 207

11.

Химия и опазване на околната среда

08.01.2018

14:00 ч.

3 часа

Стая 207

12.

Математика ЗИП

10.01.2018

14:30 ч.

3 часа

Стая 207

2. 11. клас, профил немски с английски език - поправителна сесия:

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Начален час на изпита

Времетраене

Място на провеждане

1.

Математика ЗП

13.12.2017

14:30 ч.

3 часа

Стая 207

3. 10 клас, профил испански с английски език:

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Начален час на изпита

Времетраене

Място на провеждане

1.

Математика ЗП

10.01.2018

14:30 ч.

3 часа

Стая 207

Сподели: