Събота 20, Април 2019г.

На 29.03.2017 г. от 18:00 ч. се свиква събрание на обществения съвет, което ще се проведе в кабинета на директора на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

  1. Изработване на становище за проекта на бюджет на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за 2017 г;
  2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
Сподели: