Четвъртък 21, Март 2019г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на обществения съвет на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На 31.07.2017 г. от 17:30 ч. се свиква събрание на обществения съвет, което ще се проведе в кабинета на директора на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

  1. Запознаване с отчета на бюджета на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за второто тримесечие на 2017 г;
  2. Запознаване с резултатите от ДЗИ и НВО за 8. клас с интензивно изучаване на чужд език и предлагане на мерки за повишаване на качеството на образованието.

 

Моля в тридневен срок преди датата на провеждане на събранието да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес hpangelov@gmail.com.

 

 

С уважение,

Христо Ангелов,

Председател на Обществения съвет

на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: