Събота 25, Януари 2020г.

ПОКАНА

 

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам събрание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 11.09.2017 г. от 17:00 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на директора за изпълнението на стратегията за развитие на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково 2016-2020 г. и разглеждане на предложения за актуализирането й.
  2. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 г.

 

 

 

Христо Ангелов,

Председател на Обществения съвет

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: