Неделя 22, Октомври 2017г.

Свободни места за учебната 2017/2018 г.

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 IX КЛАС

2 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

 IX КЛАС

1 МЯСТО

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Х КЛАС

3 МЕСТА

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Х КЛАС

6 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХI КЛАС

3 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК

 ХI КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХI КЛАС

3 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХII КЛАС

2 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НЕМСКИ ЕЗИК

ХII КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК

ХII КЛАС

1 МЯСТО


Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Заявление до директора на гимназията 
2.    Служебна бележка от гимназията, в която се обучава 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА 
на ГПЧЕ “ Проф. д-р Асен Златаров”- ул.”Тимок” 97 тел.038/62-49-08
от 8:30 –  15:00 часа

Сподели: