Четвъртък 22, Март 2018г.

Групата по интереси Клуб „Млад журналист“, с ръководител г-жа Диана Бонева, проведе своята първа представителна изява по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС).

Целта на младите журналисти бе да демонстрират електронния училищен вестник “Златаров“.

Гости на изявата бяха г-жа Нели Дялкова – старши експерт по български език и литература в РУО – Хасково; г-н Али Байрямали – старши експерт по информационно осигуряване в РУО – Хасково; г-н Деян Янев – директор на гимназията; г-жа Гергана Гочева; г-жа Светлана Костадинова и г-жа Нели Василева – заместник-директори; журналисти от регионалните медии; учители и ученици.

Представянето започна с тематично видео, подготвено от Никола Павлов от 10.в клас. В ролята на водещи се превъплътиха Рая Димитрова и Елияна Пилитова, също от 10.в клас. Те представиха накратко дейността на клуба. Никола Павлов, който е автор на сайта на електронния вестник, разказа за работата си по проекта. Своите впечатления сподели и най-младият журналист – Павел Данев от 8.ж клас. Той разказа за своя тригодишен журналистически опит и за поддържането на фейсбук страницата на изданието. Останалите членове на клуба представиха съдържанието на рубриките, които съдържа електронният вестник.

Г-н Янев изказа удовлетворението си от продукта - дело на клуба по журналистика. Той поздрави младите журналисти за стремежа им към професионализъм и сподели убеждението си, че много от тях в бъдеще ще станат истински журналисти.
Ръководителят на Клуб „Млад журналист“ – г-жа Диана Бонева, благодари на своите ученици за всеотдайността и за стремежа им да бъдат винаги актуални с информацията въпреки множеството ангажименти, които имат с подготовката си по различните учебни предмети.

В заключение водещите Рая и Илияна закриха представителната изява и пожелаха на всички присъстващи: „До нови срещи“.

Дейностите на групата по интереси - Клуб "Млад журналист", са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: