Сряда 18, Юли 2018г.

Клуб по археология - представителна изява 03.05.2017 г.

Клубът по археология към ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, с ръководител г-жа Маргарита Иванова, проведе представителната си изява на 03.05.2017 г.

За началото на представянето си клубът заложи на Иван Михайлов от 9-ти клас, който изпълни на китара няколко песни с цел да въведе публиката в една по-приятна историческа атмосфера.

По-голямата част от изявата бе посветена на българските златни съкровища и на времената, в които основното качество на златото не било паричната му стойност. Вместо това то по-скоро се разглеждало като връзка на човека със Слънцето.

Специално участие имаше и Дария Боева от 9-ти клас, която изпълни няколко песни по време на събитието.

Дейностите на групата по интереси Клуб „Археология“ са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: