Четвъртък 22, Март 2018г.

Клуб "Нарисувай мечти - представителна изява - 08.05.2017 г.

Младите художници от клуб "Нарисувай мечти" към ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров" изпълниха с живот и творчески ентусиазъм градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в Хасково на 8 май 2017 г.
Представителната изява бе част от дейностите по проект "Твоят час" и премина под мотото „Нарисувай мечти”.

"В тези над 30 платна виждаме какви таланти има в нашата гимназия. Пожелавам Ви все така с настроение да работите и учите. Не оставяйте четката, работете върху себе си и таланта си, за да станете още по-добри.", каза по време на откриването на изложбата директорът на гимназията г-н Деян Янев.

"Горда съм с Вас! За мен беше удоволствие да работим заедно, въпреки че оставахте след часовете и бяхте изморени. Съумяхме да работим с лекота и да се забавляваме.", допълни ръководителят на група "Нарисувай мечти" г-жа Хрипси Митова.

Най-голямото признание за работата на младите таланти от ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров" бяха думите на художника Андрей Каменов, който е организирал редица изложби в страната и чужбина. "Мъдрецът Конфуций е казал "Когато ученикът е готов, учител ще се намери". Тези деца са готови, а творбите им са прекрасни.", бе категоричен Каменов.
 
Дейностите на групата по интереси „Нарисувай мечти“ са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Сподели: