Четвъртък 22, Март 2018г.

Клуб „Волейбол“ – представителна изява 07.05.2017 г.

Втора представителна изява проведе клубът по волейбол към ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разстеж”, съфинансиран от Европейстките структурни и инвенстиционни фондове.

Темата на събитието бе: „Приятелска среща с Финансово-търговската гимназия – гр. София“. Надпреварата се проведе на 07. май от 10 ч. във физкултурния салон на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково. Състезателите се представиха убедително и на високо ниво в тренировъчната и спортната дейност. Основни двигатели на девойките бяха Микаела, Иванела, Дарина, Атанаска, Ивана, а на юношитe - Николай, Анжело, Добромир, Теодор, както и всички останали състезатели.

„Успехите в играта се дължат на желанието за победа, на сработването между състезателите още в началото на проекта и на екипността. Бяха допуснати и елементарни грешки, но те ни мотивираха да продължим още по-амбицирани в тренировките. От грешките се учим и ще продължим с голямо желание да трупаме опит в техниката и в тактиката на играта и да стоим отлично на терена. Получихме и подкрепата на родителите. Благодарни сме за участието им в играта“ – това сподели ръководителят на клуба по волейбол г-жа Валентина Иванова. Тя допълни още, че е щастлива да бъде част от този спортен екип. Г-жа Иванова благодари на ръководството за подкрепата и за добрата материална база. Треньорката е убедена, че всички състезатели са много отговорни и за бъдеще продължат да тренират, независимо че часовете по проекта приключват.

 

 

Сподели: