Четвъртък 22, Март 2018г.

На 17.05.2017г. от 14:30 ч. се проведе втората представителна изява на групата по интереси Клуб „Млад журналист“, с ръководител г-жа Диана Бонева по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности"  (ТВОЯТ ЧАС).  

В Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ учениците представиха електронния училищен алманах „Златаров“. Това е вторият електронен продукт, който младите журналисти изготвиха по проекта „Твоят час“.

Изявата бе открита от г-жа Диана Бонева – ръководител на клуба. Тя представи отделните раздели, които включва алманахът: „Поезия“, „Проза“, „Литературно междучасие“ и „Изследователски опити“. Г-жа Бонева представи накратко авторите: Ани Костадинова от 10. клас, Славея Захариева от 11. клас, Елица Даскалова от 12. клас и още много десетокласници и единайсетокласници, които се опитват да осмислят света чрез словото.

Автор на дизайна и оформлението на електронния алманах е Никола Павлов, който разказа за училищното издание. Той сподели подробности около създаването на двата електронни продукта – сайта на училищния вестник и алманаха. Своя опит сподели и най-активният от младите журналисти – Павел Данев. Славея Захариева разказа за своя творчески процес и сподели увлечението си както по хуманитарните науки, така и по математиката.

Участниците в клуба бяха поздравени от г-жа Гергана Гочева – заместник-директор на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, която сподели впечатленията си от работата на групата по интереси и пожела на гимназистите бъдещи успехи.

Клуб „Млад журналист“ изказва благодарности на любезните домакини от Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ за съдействието при реализацията на изявата.  След събитието учениците на излизане имаха възможността да разгледат изложба, организирана от Регионалната библиотека библиотека.

Дейностите на групата по интереси - Клуб "Млад журналист", са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сподели: