Четвъртък 22, Март 2018г.

Със състезание на тема "Европейският път на България" приключи дейността на група "Дигитални отличници" към ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково. Групата по интереси обедини 24-ма ученици от 8 и 10 клас, които в продължение на 7 месеца през учебната 2016/2017 година се потопиха в света на цифровата фотография, цифровата обработка на звук, научиха се да създават видео клипове и мултимедийни продукти.
Най-вълнуващото събитие в живота на групата бе създаването на филма "Европейският път на България", с който учениците участваха в обявения от Областния информационен център в Хасково конкурс "България в Европейския съюз: 10 години по-късно". Надпреварата бе обявена в рамките на националната инициатива "Заедно за Европа". Младите хора, разделени в две възрастови групи, имаха възможност да покажат своите виждания, мисли и надежди, свързани с членството на България в ЕС. Постъпилите филми бяха оценени от жури с председател Янко Найденов, фотограф-художник и видеооператор, член на Съюза на българските журналисти. Първа награда и Action Camera в ученическата възрастова група спечели екипът на хасковсоката Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров". Техният филм "Европейският път на България" взе и наградата на публиката – книга за фотография.
По време на втората представителната изява на група "Дигитални отличници" учениците прожектираха филма - победител, а всички членове на групата получиха USB флаш - памет за подарък.

Дейностите на групата по интереси "Дигитални отличници" са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Сподели: