Петък 15, Декември 2017г.
 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май – юни 2017 г.

Български език и литература – 19 май 2017 г., начало: 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017 г., начало: 08:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 02 юни 2017 г.

Сесия август – септември 2017 г.

Български език и литература – 28 август, начало: 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2017 г., начало: 08:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 05 септември 2017 г.


  1. График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ.

  Сесия май – юни 2017 г.

  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

  06.03.2017 г. – 17.03.2017 г.

  Допускане до държавни зрелостни изпити

  До 18.05.2017 г.

  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

  До 18.05.2017 г.

  Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

  До 18.05.2017 г.

  Оценяване на изпитните работи

  26.05.2017 г. – 04.06.2017 г.

  Обявяване на резултатите от ДЗИ

  До 09.06.2017 г.

  Връчване на дипломи за средно образование

  21.06.2017 г.

   

  Сесия август – септември 2017 г.

  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

  03.07.2017 г. – 14.07.2017 г.

  Допускане до държавни зрелостни изпити

  До 24.08.2017 г.

  Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

  25.08.2017 г.

  Оценяване на изпитните работи

  29.08.2017 г. – 08.09.2017 г.

  Обявяване на резултатите от ДЗИ

  11.09.2017 г.

Сподели: