Петък 18, Януари 2019г.
Архив на новини
Публикувана на: 25.10.2018г.

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

Публикувана на: 26.09.2018г.

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  В ЕГ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГРАД ХАСКОВО

за І учебен срок на учебната 2018/2019 г.

Публикувана на: 26.09.2018г.

График за провеждане на консултации по предмети през първия учебен срок на учебната 2018/2019 г.

Публикувана на: 26.09.2018г.

График за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2018/2019 г.

Публикувана на: 10.09.2018г.

Официално откриване на учебната година