Петък 24, Май 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 25.10.2018г.

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

Съветът на наастоятелите на УН "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково свиква на 05.12.2018г. от 17.00ч. в учителската стая на ЕГ „Проф.Д-р Асен Златаров“ в град Хасково общо събрание на Училищното настоятелство при следния дневен ред:

  1. ПРОМЕНИ В УСТАВА;
  2. ПРИЕМАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
  3. ИЗБОР НА СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ;
  4. РАЗНИ

            

На основание чл.19 ал.1 от устава при липса на кворум, събранието ще се проведе на 05.12.2018г. от 18,00ч. на обявеното място и при обявения дневен ред.

Сподели: