Четвъртък 17, Октомври 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 11.07.2019г.

Записване на учениците в VІІІ клас

Записването на учениците след първи етап на класиране е в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл.

Учениците се записват лично и в присъствието на родител или официален настойник. При записването трябва да представят оригинал на свидетелството за основна степен на образование и служебна бележка с входящ номер.

Учениците, които са класирани по първо желание на І етап на класиране, трябва да бъдат записани в училището. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които са класирани по второ и следващо желание, имат две възможности - да се запишат в паралелката, в която са класирани, или да подадат в училището, в което са класирани, заявление за второ класиране. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това, на което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

От 12.07.2019 г. до 16.07.2019 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

без събота и неделя


 

 

 

 

Сподели: