Вторник 14, Август 2018г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
09.10.2017г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
808773
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001% за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Свързана преписка
26.10.2017г.
31.08.2017г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Решение № 803185
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001 % за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Свързана преписка
04.09.2017г.
23.08.2017г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
802091
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на природен газ за отоплителен сезон 2017/2018 г. за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Свързана преписка
23.08.2017г.
14.10.2016г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
753305
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на природен газ за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за отоплителен сезон 2016/2017 г.
Свързана преписка
14.10.2016г.
30.09.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
751129
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001 % по заявка за нуждите на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково за отоплителен период 2016г./2017г.
Свързана преписка
30.09.2016г.