Петък 24, Май 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 22.08.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 863998
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Хасково за отоплителен сезон 2018/2019 г.
Вид на процедурата: Решение за откриване на процедура
Публикувано на: Съобщение
26.10.2018г.

ДОГОВОР

09.10.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ