Петък 24, Май 2019г.
Дата на публикуване: 04.05.2018 г. ( обновено на: 04.05.2018 15:36:21)
Кратък текст на съобщението:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


Пълен текст на съобщението:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=845146